SPIN

Polimex-Mostostal: Jest zgoda na dalszą restrukturyzację

Beata Głozak czwartek, 31 lipca 2014, 21:58 Aktualnie

30 lipca Polimex-Mostostal zakończył negocjacje i podpisał z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej z grudnia 2012 roku. Dokument precyzuje warunki dalszej restrukturyzacji spółki. Dzisiaj podjęto uchwały zatwierdzające ustalenia zawarte w aneksie.

Ustalenia obejmują m.in. konwersję znacznej części zobowiązań spółki, o wartości min. 470 mln zł, na akcje oraz uruchomienie linii gwarancyjnej przeznaczonej na gwarancje kontraktowe spółki.

Spółka zostanie dokapitalizowana poprzez emisję obligacji, w części zamiennych na akcje spółki. Płatności wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostają odroczone na okres od 2017 do 2019 roku.

W wyniku dalszej restrukturyzacji powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, z dużym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalność serwisowa.

źródło: PxM/opr. bg/tytuł:redakcja

Komentarze (1)

  1. Leszek Myśliński dodano 7 lat temu

    Restrukturyzacja= zwolnienia 🙁

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?