SPIN

Powiatowy Urząd Pracy dostanie 43 tysiące

Aneta Borkowska czwartek, 14 sierpnia 2014, 14:02 Aktualnie

Zarząd województwa zatwierdził podział dotacji dla powiatowych urzędów pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zadania, na jakie będą mogły zostać przeznaczone środki KFS, to m.in. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej.

W tej chwili zarząd województwa mazowieckiego podzielił środki dla 16 powiatowych urzędów pracy. Kwota, która została przydzielona PUP w Siedlcach, to prawie 43 tys. zł. Podstawą podziału były zgłoszone przez powiaty potrzeby.

Występować o środki z tego funduszu mogę wszyscy pracodawcy. Każdy wniosek składany przez pracodawcę powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy, który do końca października może także wystąpić o dodatkowe środki.

Środki zostały podzielone w ramach limitu przyznanego przez ministerstwo pracy i polityki socjalnej. Krajowy Fundusz Szkoleniowy został powołany, by zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

źródło: Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?