SPIN

Prawie 5 milionów na remont urologii i chirurgii

Aneta Borkowska środa, 11 lipca 2018, 06:55 Aktualnie, Siedlce

Ponad 21,2 mln zł dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury. Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych będzie blisko 19,1 mln zł. Wczoraj radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach otrzyma wsparcie na rozbudowę i modernizację wraz z zakupem wyposażenia oddziałów: urologicznego i onkologii urologicznej oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest to projekt dwuletni. Na jego realizację szpital otrzyma w 2018 r. ok. 475 tys. zł, z kolei w 2019 r. – ponad 3 mln zł. Na realizację tej inwestycji placówka otrzymała dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2014-2020 Oś Priorytetowa VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogólna wartość projektu to ponad 10,9 mln zł.

Kolejne 1,2 mln zł szpital w Siedlcach przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz bloku operacyjnego.

Muzeum Regionalne w Siedlcach, które otrzyma ponad 97,7 tys. zł otrzyma na budowę ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?