SPIN

Radni i prezydent mogli zrobić sobie problem

Beata Głozak czwartek, 30 maja 2019, 22:58 Siedlce

Wczorajsze wypowiedzi radnych mogą doprowadzić do sytuacji, że rodzice niezadowoleni z reformy oświaty, przyjdą pod urząd i zaczną walczyć o sprawiedliwość. Czy zwyciężą? Próbować mogą.

Prezydent Siedlec i radni po apelach i naciskach ze strony radnych STS, PiS, PO i Roberta Chojeckiego i rodziców uczniów klasy 3b ze szkoły podstawowej nr 4, zablokowali przeniesienie tych dzieci do „Dwójki”. Z projektu uchwały przygotowanego przez prezydenta miasta (na podstawie deklaracji dyrektorów), który zakładał przeniesienie kilkunastu klas w skali miasta, usunięto punkt dot. wspomnianego oddziału.

Efekt – tylko jedna spośród 12 planowanych klas pozostanie „na miejscu”.

Rodzice uczniów z klasy 3b (klasę tę do przeniesienia wybrał dyrektor „Czwórki”), sprzeciwili się przesunięciu, bo jak tłumaczą, mają ku temu powody. Najważniejszy to taki, że jest to klasa o znamionach integracyjnej.

– Pięcioro dzieci ma orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jedno dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, troje dzieci powtarza klasę. Dzieci mają problemy adaptacyjne – wylicza jedna z matek. Dodatkowo część z nich ma rodzeństwo w „Czwórce”.

Rodzice mówili zgodnie – jakiekolwiek przeniesienie, czy do „Dwójki”, czy pozostawienie naszych dzieci w „Czwórce”, ale w innej klasie (3a–od red.) sprawi, że nad dziećmi nie zapanujemy.

Radni przychylili się do apelu rodziców już na komisji oświaty. A wczoraj rano autopoprawkę do projektu swojej uchwały wniósł prezydent Andrzej Sitnik. W trudnej sytuacji znalazła się szkoła nr 2. Jeśli placówka nie stworzy klasy 4, może to doprowadzić do zwolnień nauczycieli. „Dwójka” powinna wiedzieć już w jakiej formie zacznie nowy rok szkolny. Nie wie. Wśród planów urzędu jest przedłużenie terminu składania deklaracji o przenosinach uczniów.

Przenoszenie klas między szkołami to jeden z efektów reformy oświaty. Wygaszane gimnazja i powstałe na ich bazie podstawówki są dopełniane uczniami z dotychczasowych szkół podstawowych. Tak było od 2 lat. W Siedlcach część rodziców zgadzała się na dobrowolną zmianę szkoły, inne klasy były przenoszone decyzją władz.

Po wczorajszej sesji do protestu mogą szykować się rodzice, którzy również nie chcą, aby ich dzieci zmieniały szkoły. Podczas obrad wspomniano o rodzicach z sp nr 11, którzy nie chcą przenoszenia dzieci do „Jedynki”. Czy jeszcze mają czas na wymuszenie zmian? Mogą próbować, bo dostali od części radnych jasny przekaz.

Robert Gryczka
„Dziecko to nie jest worek ziemniaków, który można przerzucać w tą i w tamtą stronę wedle czyjejś woli.”

Robert Chojecki
„Edukacja dziecka wymaga stabilizacji. To właśnie rodzice znają doskonale swoje pociechy ich temperament, uczucia i emocje. Absolutnie nie możemy wkraczać w kompetencje opiekunów pranych jakimi są rodzice. Nie możemy traktować przedmiotowo dzieci. Priorytetem było, będzie, jest dobro dziecka. Ja nie wyobrażam sobie osobiście, żeby podejmując decyzję głosował przeciwko dobru dziecka. Nie dziwi mnie ich walka (rodziców – od red.), która jest świadectwem rodzicielskiej miłości i tyle. Po prostu.”

Mariusz Dobijański
„Nie ma podejmowania decyzji wbrew woli rodziców.”

Janusz Cabaj
„Nic na siłę”

Inni rodzice mogą powiedzieć, że ich dzieci nie są „gorsze” i też mają prawo do „stabilizacji”. Szkoła, z której miałyby być przeniesione musi tylko być w stanie je pomieścić.

W tej kadencji radni PiS, PO, STS i Robert Chojecki pokazali, że gdy chcą, prezydent ma niewiele do powiedzenia. Gdyby teraz radni nie stanęli po stronie rodziców, pokazaliby brak konsekwencji.

A niezadowolonych rodziców może być wielu, bo zgodnie z uchwałą przeniesienia mają być następujące.

KLASY 3

Zgodnie z informacją:

→ z SP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego do SP nr 3 im. Tadeusza Kościuszki zostanie przeniesiona III c,

→ z SP nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej do SP nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostanie przeniesiona klasa III c,

→ z SP nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach do SP nr 1 im. KEN zostanie przeniesiona klasa III a,

KLASY 6

→ z SP nr 4 im. A. Mickiewicza do SP nr 2 im. Gabriela Narutowicza zostaną przeniesione dwie klasy: VI b i VI d,

→ z SP nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach do SP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej zostanie przeniesiona klasa VI c,

→ z SP nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej do SP nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostaną przeniesione dwie klasy: VI b i VI e,

→ z SP nr 11 im. Jana Pawła II do SP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach zostaną przeniesione dwie klasy: VI b i VI d,

→ z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego do SP nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostanie przeniesiona klasa VI b.


Od autorki: Czy trudnej sytuacji można było uniknąć? Na pewno przenoszenia można było nie odkładać na ostatnią chwilę, a rozmowy między placówkami rozpocząć wcześniej. Z rodzicami też można było się spotkać w szerszym gronie. Dyrektorzy wiedzieli ile klas będą musieli przesunąć. Czy dobrym pomysłem jest typowanie klasy ze „znamionami integracyjnej”? Radni we wczorajszych wystąpieniach nie podkreślili, że są przeciwni przenoszeniu uczniów tej konkretnej klasy. Mówili, jakby byli przeciwni przenoszeniu uczniów „wbrew woli rodziców” w ogóle. Zatem rodzice niezadowoleni powinni próbować. Okazuje się, że „jak się czegoś bardzo chce, to można”. Radni, którzy bronili prawa rodziców do decydowania o tym, w której szkole będzie uczyło się ich dziecko, powinni znaleźć wyjście. Powinni zaproponować (ze zwykłej „samorządowej kultury” i szacunku do nauczycieli też) rozwiązanie, aby zapobiec zwolnieniom nauczycieli. Niedobrą jest sytuacja, kiedy wymusza się określone działanie, zostawiając problem do rozwiązania innym. W końcu w mieście mieszkają dzieci, rodzice tych dzieci, nauczyciele i ich dzieci.

Komentarze (1)

  1. siedlce dodano 2 lata temu

    Boże Panie radny Gryczka argumenty rodziców zasadne, ale co za język wypowiedzi???!!!

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?