SPIN

Sesja miejska: ślubowanie radnego, przekształcenia szkół, plan oszczędnościowy

Aneta Borkowska poniedziałek, 23 września 2019, 15:10 Aktualnie

W najbliższy czwartek (26 września) o godz. 12.30 odbędzie się Sesja Rady Miasta. Odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Ślubowanie Radnego.
3). Wnioski do porządku obrad.
4). Przyjęcie protokołu XII Sesji.
5). Monitoring zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji miasta Siedlce.
6). Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.
7). Informacja nt. wykonania zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu.
8). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
9). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Siedlce na lata 2019-2022.
10). 10. Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023: – przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, – powołanie Komisji Skrutacyjnej, – przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników, – podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
11). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach w pięcioletnie Technikum Nr 6 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.
12). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w pięcioletnie Technikum Nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach.
13). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach.
14). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
15). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
16). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
17). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.
18). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im Stanisława Staszica w Siedlcach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im Stanisława Staszica w Siedlcach.
19). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.
20). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.
21). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach.
22). Podjęcie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach w pięcioletnie Technikum Nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
23). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w pięcioletnie Technikum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
24). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
25). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
26). Informacja nt. funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 27). Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
28). Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej garażem murowanym.
29). Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
30). Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu postępowania ostrożnościowo-oszczędnościowego dla Miasta Siedlce.
31). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.
32). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok.(uzasadnienie)
33). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?