SPIN

Sesja miejska: „Grypa Senior 65+”, usługi teleopiekuńcze

Aneta Borkowska wtorek, 25 lutego 2020, 07:19 Aktualnie

W najbliższy czwartek (27 lutego) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XVIII Sesji.
4). Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021”.
5). Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji planu budowy i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na lata 2020 – 2021 realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
6). Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
7). Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce.
8). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Siedlce „Grypa Senior 65+” na lata 2020-2023.
9). Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia do realizacji pilotażowego programu usług teleopiekuńczych na terenie Miasta Siedlce.
10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony udziału w nieruchomości stanowiącej własność miasta Siedlce położonej w Siedlcach przy ulicy Norwida.
11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony udziału w nieruchomości stanowiącej własność miasta Siedlce położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga.
12). Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
13). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
14). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?