SPIN

Sesja miejska: Sytuacja epidemiologiczna, opieka nad „bezdomniakami”, budżet obywatelski

Aneta Borkowska poniedziałek, 23 marca 2020, 16:14 Aktualnie, Siedlce

W najbliższy czwartek (26 marca) o godz. 10. odbędzie się sesja miejska. W związku z sytuacją została ograniczona tylko do spraw koniecznych.

Ograniczony będzie również do minimum udział gości. Obrady będzie można tradycyjnie śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online na stronie www.siedlce.pl.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XIX Sesji.
4). Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej w Mieście związanej z pandemią koronawirusa.
5). Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019r.
6). Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 4 w Siedlcach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Siedlce, od dnia 1 września 2019 roku.
8). Podjęcie Uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
9). Podjęcie Uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
10). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2020 roku.
11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.
12). Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 45.
13). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Waleriana Łukasińskiego 53.
14). Podjęcie uchwały w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.
15). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/741/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Miasta Siedlce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
16). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/742/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia poręczenia wykupu obligacji emitowanych w celu refinansowania zadłużenia zaciągniętego przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (Spółka) oraz finansowania bieżącej działalności Spółki zmienionej Uchwałą Nr LV/635/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 roku.
17). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2035.
18). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok. (uzasadnienie)
19). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?