SPIN

Sesja miejska: Sprawozdania, sezon kąpielowy

Aneta Borkowska poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 10:00 Aktualnie

W najbliższy czwartek (29 kwietnia) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video, która prowadzona będzie online na stronie www.siedlce.pl

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja nt. działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach w 2020 r.
 4. Informacja nt. działalności Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2020 r.
 5. Informacja nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2020 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Siedlce .
 8. Informacja nt. realizacji programu „3+Siedlecka Duża Rodzina”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Siedlce w 2021 roku.
 11. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi podziemnymi, ciągami pieszo-jezdnymi i parkingami na terenie oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną nadziemną i podziemną na działkach nr geod. 98-41/60, 98-41/61, 98-41/56, 98-41/57, 98-41/55, 98-41/58 przy ul. Rakowieckiej w Siedlcach.
 13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.
 14. Informacja o stanie dróg i chodników w mieście.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/194/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych położonych w granicach Miasta Siedlce, których zarządcą jest Prezydent Miasta Siedlce na cale niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Targowej.
 17. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji.
 18. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?