SPIN

Szkolenie z projektowania graficznego

Aneta Borkowska piątek, 6 sierpnia 2021, 06:29 Kultura

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza 13 sierpnia o godz. 9. na szkolenie z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

MOK przystąpił do projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

W związku z powyższym, zapraszamy chętne dzieci w wieku 10-14 lat do udziału w bezpłatnym, atrakcyjnym i bardzo perspektywicznym szkoleniu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Szkolenie w formie online odbędzie się w dniach 16-27 sierpnia w godz. 9:00-11:30. Zajęcia otwierające odbędą się 13 sierpnia o godz. 9:00 również w formie online.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży a przez to podniesienie ich aktywności cyfrowej. Szkolenia są ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Pozwolą uświadomić uczestnikom szkolenia jakie korzyści wynikają z wykorzystania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

reklama MOK

Możliwość komentowania jest wyłączona.