SPIN

Sesja miejska: sprawozdania, sprzedaż terenu, nazwy ulic, usuwanie hulajnóg

Aneta Borkowska poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 06:07 Aktualnie

Już dziś (30 sierpnia) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video, która prowadzona będzie online na stronie www.siedlce.pl

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Siedlcach na obszarze Miasta Siedlce za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu „Senior 65+”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce do zaopiniowania.
 9. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym (pierwszy garaż od strony północnej).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym (piąty garaż od strony północnej).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Siedlce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ul.Karowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Siedlcach przy ulicy Generała Stanisława Maczka oraz w pobliżu tej ulicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom: Bluszczowa, Orzechowa, Bukowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/398/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie hulajnóg elektrycznych z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji ich usunięcia i odstąpienia od jej usunięcia na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Siedlce na rok szkolny 2021/2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok.
 20. Przyjęcie protokołów: XXXVII, XXXVIII, XXIX, XL Sesji.
 21. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Siedlce

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?