SPIN

Sesja miejska: dzierżawy, darowizny, emisja obligacji

Aneta Borkowska środa, 28 września 2022, 06:50 Aktualnie

Dziś (28 września) o godzinie 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce. Będzie ją można śledzić podczas transmisji video.

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Monitoring zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji miasta Siedlce.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Poniatowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Siedlcach przy ul. Młynarskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Siedlcach pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Siedlce, bez dokonywania dopłat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/494/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
14. Przyjęcie protokołów LV i LVI Sesji.
15. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?