SPIN

Siedlce chcą wyemitować obligacje na 45 milionów

Aneta Borkowska piątek, 24 marca 2023, 13:54 Siedlce

Władze Siedlec chcą wyemitować obligacje na 45 milionów złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na ponad 14 milionów oraz na inwestycje jak: przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8, remont budynku przy ul. Prusa, przebudowę ulicy Niedziałka, przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada czy budowę budynku przy zalewie.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w dwóch seriach, a zostaną wykupione w 2039 i 2040 roku.

UZASADNIENIE:

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji komunalnych na kwotę 45.000.000,00 zł pozwala zachować płynność finansową Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto pozwala na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz realizację zaplanowanych inwestycji.

Emisja obligacji jest konieczna ze względu na rosnące potrzeby w zakresie pokrycia kosztów znacznego wzrostu obsługi długu, rosnące dynamicznie, ze względu na inflację wydatki bieżące budżetu, a przy tym drastyczny spadek dochodów bieżących. Brak tych ostatnich pozbawia budżet miasta możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych i obsługi spłat długu publicznego zaciągniętego w latach poprzednich.Dlatego niezbędne jest uzupełnienie zewnętrznymi źródłami finansowania realizacji budowy i modernizacji dróg publicznych, budynków oświatowych, innych inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także finansowania zrealizowanych w latach poprzednich inwestycji miejskich wymienionych wyżej.

Niniejszy projekt uchwały Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, termin spłaty poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Projekt odpowiedniej uchwały jest już gotowy i czeka tylko na zielone światło radnych.

2 komentarze

 1. ja tak myślę dodano 1 rok temu

  Kiedy wreszcie zostnie wyremotowany 50 letni chodnik na ulicy Jagielly od ul.Chrobrego do ronda przy strazy pozarnej.
  Chyba czas juz nadszedl panie prezydencie skoro pan mieszka w tym rejonie wiec chyba nalezaloby spojrzec na to gospodarskim okiem 😉

 2. Powtórka z rozrywki? dodano 1 rok temu

  Spin Beata Głozakczwartek, 4 czerwca 2015, 14:59Siedlce

  "Siedlce wyemitują 106 tysięcy obligacji na łączną kwotę 106 mln zł. Pieniądze w głównej mierze zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan, czyli odkup nieruchomości jakie zostały jej sprzedane w końcówce ubiegłego roku.
  Pod koniec roku władze Siedlec sprzedały ok. 90 ha nieruchomości za 75 mln złotych podpisując jednocześnie długoterminową umowę dzierżawy z firmą Magellan. Przez 10 kolejnych lat miała ona pobierać od miasta rocznie 8 mln złotych rat dzierżawnych za sprzedane tereny. W praktyce transakcja była zamianą kredytów krótkoterminowych (które Siedlce powinny spłacić w minionym roku) na długoterminowe zobowiązania. Emisja obligacji pozwoli wcześniej spłacić Magellana i kredyt długoterminowy zamienić na jeszcze … dłuższy, bo wykup obligacji zaplanowano na lata 2025-33, przesuwając w ten sposób o 10 lat swoje zobowiązania."

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?