SPIN

Kreatywny konkurs ekologiczny

Aneta Borkowska środa, 23 sierpnia 2023, 16:26 Społeczeństwo

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat z diecezji siedleckiej do udziału w konkursie „Nadaj życie niepotrzebnym przedmiotom” w ramach corocznego święta „Czas dla Stworzenia 2023”. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni.

Konkurs polega na przygotowaniu jednej dowolnej pracy (może być to zarówno przedmiot użytku codziennego, zabawka, domek dla owadów itp.) wykonanej wybraną przez siebie metodą plastyczno-techniczną, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów z surowców wtórnych (z papieru, plastiku i opakowań np. puszek po napojach, torebek, pudełek itp.). Dopuszcza się użycie innych niezbędnych surowców. Skala wykonanej pracy jest dowolna, jednak nie może ona przekraczać wymiarów 50 cm x 50 cm x 100 cm. Uczestnik powinien wykazać się kreatywnością oraz wyobraźnią.

– Podczas konkursu pragniemy kształtować wśród dzieci i młodzieży proekologiczne wzorce zachowań i jednocześnie realizować w praktyce założenia encykliki Papieża Franciszka “Laudato si”. Jestem przekonany, że już od młodego wieku należy uczyć się porządkowania, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów i surowców – tłumaczy ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Pracę należy przesłać pocztą na adres Caritas Diecezji Siedleckiej ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Nadaj życie niepotrzebnym przedmiotom” lub złożyć osobiście w sekretariacie Caritas diecezjalnej pod wyżej wymienionym adresie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00). Termin dostarczenia prac upływa 26 września o godz. 16.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie wraz z pracą prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej uczestnika oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 października w Dniu św. Franciszka na stronie internetowej Caritas diecezjalnej. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i załączniki do pobrania na stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?