SPIN

Łukasz Jarkowski kuratorem Pogoni

Aneta Borkowska poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 08:55 Sport

Zarząd Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce poinformował o odwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu, które zaplanowane było na dzień 24 kwietnia i powołaniu kuratora.

Jak czytamy we wpisie:

Po analizie stanu faktycznego zaistniałego wskutek rezygnacji 4 z 6 członków zarządu, mając na uwadze przepisy § 21 ust. 1 Statutu Klubu w zw. § 24 ust. 5 Statutu, Zarząd doszedł do przekonania, iż w obecnym składzie nie posiada wymaganego kworum dla podejmowania uchwał, w tym podjęcia uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

W związku z czym, w celu przywrócenia prawidłowego stanu prawnego, Prezydent Miasta Siedlce jako organ kontrolny Klubu, w porozumieniu z Zarządem, zdecydował o złożeniu wniosku o wyznaczenie kuratora na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), powołując na to stanowisko obecnego prezesa Klubu – Łukasza Jarkowskiego.

Zadaniem wyznaczonego kuratora będzie doprowadzenie do zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator będzie reprezentował stowarzyszenie w sprawach majątkowych.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?