SPIN

Komunikat w sprawie opadów śniegu

redakcja poniedziałek, 11 stycznia 2010, 13:26 Siedlce

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA SIEDLCE
w/s OPADÓW ŚNIEGU

Zalegający śnieg można składować przy ul. Warszawskiej oraz na Poniatowskiego Fot. BG

Zalegający śnieg można składować przy ul. Warszawskiej oraz na Poniatowskiego Fot. BG

W związku z trudną sytuacją pogodową, spowodowaną obfitymi opadami śniegu, niską temperaturą, zaleganiem śniegu na chodnikach, dachach domów, balkonach przypominamy  zarządcom i  właścicielom terenów oraz budynków:

 • o obowiązku usuwania śniegu z chodników oraz z dachów i balkonów domów, szkół, przedszkoli, etc.;
 • o obowiązku usuwania śniegu z dachów obiektów wielkopowierzchniowych takich jak supermarkety, sale gimnastyczne, hale sportowe i produkcyjne;
 • szczególne zagrożenie dla ludzi stwarzają nawisy śnieżne i sople, których obowiązek usuwania również spoczywa na administratorach budynków;
 • o obowiązku usuwania śniegu z miejsc parkingowych na terenach zarządzanych przez zarządców
  terenu i właścicieli prywatnych; 

Zwracamy się również z apelem o korzystanie z autobusów komunikacji miejskiej i pozostawienie prywatnych samochodów na parkingach i w garażach.

Zalegający śnieg prywatni zarządcy i właściciele posesji oraz mieszkańcy miasta mogą składować:

 • przy ul. Warszawskiej (tereny położone za sklepem „Topaz” w kierunku Warszawy);
 • na Błoniach Siedleckich przy ul. Poniatowskiego;

Informacje o szczególnych utrudnieniach i zagrożeniach można zgłaszać pod następujące numery telefonów:

 • 0/25 – 632 46 26 (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych) – dyżur całodobowy;
 • 0/25 – 643 07 57 (Biuro Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siedlce) – w godz. 7.00 – 22.00;
 • 0/25 – 633 14 96 (Wydział Dróg Urzędu Miasta Siedlce) – w godz. 7.45 – 15.45;
 • 998 – Straż Pożarna
 • 0/25 – 644 11 04 (Straż Miejska) – w godz. 7.00 – 16.00;
 • 0 661 655 515 (Straż Miejska – telefon interwencyjny) – w godz. 7.00 – 23.00

W obecnej sytuacji służby miejskie jako priorytet stałego utrzymania przejezdności mają:

 • drogi pierwszej kategorii zimowego utrzymania tj. krajowe, wojewódzkie, powiatowe;
 • ulice doprowadzające ruch pieszo – jezdny do szpitali, pogotowia ratunkowego, przychodni lekarskich, placówek oświatowych;
 • ulice po których poruszają się autobusy MPK oraz główne ulice centrum miasta;

Dlatego zwracamy się również z prośbą do mieszkańców o pomoc w odśnieżaniu, szczególnie dróg osiedlowych, lokalnych, sięgaczy drogowych, osiedlowych miejsc parkingowych, itp..

Apelujemy do Wszystkich o zrozumienie tej trudnej sytuacji pogodowej i przede wszystkim o zachowanie szczególnej ostrożności i spokoju podczas najbliższych dni, jak również w przypadku nadejścia ocieplenia powyższe utrudnienia i zagrożenia mogą mieć szczególny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców.

Przypominamy również, że dla osób bezdomnych i  potrzebujących pomocy funkcjonują:

 • Noclegownia PKPS przy ul. Południowej 1;
 • Punkty wydawania posiłków przy Caritas Diecezji Siedleckiej (ul. Bpa Świrskiego 57) oraz przy Instytucie Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda (ul. Świetojańska 4)

 

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Wojciech Kudelski

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?