SPIN

INFO PRASOWE: Odśnieżajmy dachy – apel wojewody

Aneta Borkowska środa, 1 grudnia 2010, 14:48 Aktualnie, Wydarzenia

Odśnieżajmy dachy po intensywnych opadach śniegu – Apel Wojewody Mazowieckiego

Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wyskoki móż oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zwracam się się z apelem do właścicieli lub zarządców nieruchomości o regularne oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu oraz usuwanie sopli, które zagrażają przechodniom. W związku z utrzymywaniem się obfitych opadów śniegu, dachy budynków (zwłaszcza płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie. Szczególną uwagę należy zawrócić na nieruchomości o powierzchni zabudowy powyżej 2000 metrów kw (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny) oraz inne obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 metrów kw. Przypominam, że tego typu obiekty winny były być poddane okresowym przeglądom do 30 listopada.

Przypominam również, iż:

– utrzymywanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego, w tym kara pozbawienie wolności do roku,

– ewentualne przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego .

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?