SPIN

Sesja miejska: Podatek od nieruchomości, opłaty za śmieci

Aneta Borkowska piątek, 13 grudnia 2019, 16:03 Aktualnie

W najbliższy poniedziałek (16 grudnia) o godz. 10. odbędzie się Sesja Rady Miasta Siedlce.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Przyjęcie protokołu XV Sesji.
4). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.
5). Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok.
6). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020.
7). Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2035.
8). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok.
9). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
10). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego.
11). Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego (lokal o powierzchni 21,38 m ).
12). Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Świętojańskiej 4 (lokale o łącznej powierzchni 36,99 m).
13). Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego (lokale o łącznej powierzchni 88,15 m).
14). Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego (lokal o powierzchni 7,05 m).
15). Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego (lokal o powierzchni 29,01 m).
16). Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego (lokal o powierzchni 54,23 m).
17). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Siedlce na rok szkolny 2019/2020.
18). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Siedlcach.
19). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/94/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce.
20). Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działek stanowiących ul. Karola Lewandowskiego, ul. Bpa Henryka Przeździeckiego i Kosowskiej do kategorii dróg gminnych.
21). Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/89/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce.
22). Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
23). Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za 2019 rok.
24). Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2020 rok.
25). Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2020 rok.
26). Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?