SPIN

Sesja miejska: inwestycja przy Geodetów, regulamin kąpieliska nad zalewem

Aneta Borkowska poniedziałek, 25 maja 2020, 09:00 Aktualnie

W najbliższą środę (27 maja) odbędzie się sesja rady. Obrady rozpoczną się o godz. 10. w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
4). Podjęcie uchwały dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
5). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
6). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
7). Informacja nt. działalności ”Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej.
8). Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
9). Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
10). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
11). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12). Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
13). Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
14). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
15). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego nad Zalewem Muchawka.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Żłobka w Siedlcach.
17). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i parkingami na terenie oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 1/29, 1/34, 1/41 obr. 78 przy ul. Geodetów w Siedlcach.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
19). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/224/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce z późn.zm..
20). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty.
21). Przyjęcie protokołu XXI Sesji.
22). Informacja nt. bieżącej sytuacji w mieście Siedlce związanej z pandemią.
23). Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. ale mamy tez... dodano 12 miesięcy temu

    Mamy pkt 5. To popatrzcie kto stoi za taką kartą rodzin. Wstyd dla Siedlec.

  2. aaa dodano 12 miesięcy temu

    Mam nadzieję, że radni siedleccy mają honor i odrzucą projekt Karty Praw Rodzin, która nawołuje do ludobójstwa.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?