SPIN

Sesja miejska: inwestycja przy Geodetów, regulamin kąpieliska nad zalewem

Aneta Borkowska poniedziałek, 25 maja 2020, 09:00 Aktualnie

W najbliższą środę (27 maja) odbędzie się sesja rady. Obrady rozpoczną się o godz. 10. w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad.
2). Wnioski do porządku obrad.
3). Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
4). Podjęcie uchwały dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
5). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
6). Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
7). Informacja nt. działalności ”Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej.
8). Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
9). Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
10). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
11). Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12). Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
13). Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
14). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
15). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego nad Zalewem Muchawka.
16). Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Żłobka w Siedlcach.
17). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i parkingami na terenie oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 1/29, 1/34, 1/41 obr. 78 przy ul. Geodetów w Siedlcach.
18). Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
19). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/224/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce z późn.zm..
20). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty.
21). Przyjęcie protokołu XXI Sesji.
22). Informacja nt. bieżącej sytuacji w mieście Siedlce związanej z pandemią.
23). Zamknięcie obrad.

2 komentarze

  1. ale mamy tez... dodano 2 lata temu

    Mamy pkt 5. To popatrzcie kto stoi za taką kartą rodzin. Wstyd dla Siedlec.

  2. aaa dodano 2 lata temu

    Mam nadzieję, że radni siedleccy mają honor i odrzucą projekt Karty Praw Rodzin, która nawołuje do ludobójstwa.

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?