SPIN

Przeglądasz tag "Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach"

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. (PE) – silna pozycja mimo nieuzasadnionej krytyki

Jedyną drogą do obrony dobrego imienia Spółki i jej organów stało się wystąpienie do sądu z pozwem o naruszenie dóbr osobistych [...]

26 lutego 2024 Siedlce

Służebna rola Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach

Służebna rola Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o., a sytuacja ekonomiczna przy zastosowaniu ceny sprzedaży energii cieplnej, [...]

16 lutego 2024 Siedlce

Inwestycje PE w latach 2021-2023

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PE), którego jedynym udziałowcem jest Miasto Siedlce, podjęło w latach 2021 - 2023 szereg działań mających na celu ochronę środowiska oraz poprawę jakości usług, przede wszystkim z zakresu dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców [...]

7 lutego 2024 Siedlce

Stwórz kartkę świąteczną z recyklingu

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Siedlec do udziału w konkursie „Bożonarodzeniowa kartka świąteczna z recyklingu”. [...]

23 listopada 2023 Siedlce