SPIN

Szkolenie uczniów siedleckiej „Kolejówki” na symulatorze PKP PLK S.A

Aneta Borkowska sobota, 15 października 2016, 18:25 Społeczeństwo

Uczniowie klasy trzeciej Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im gen. Józefa Bema w Siedlcach, kształcący się w zawodzie technika transportu kolejowego odbyli całodzienne szkolenie na symulatorze PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie z obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zasad prowadzenia ruchu.

Praktyczny sposób nauki młodej kadry jest najbardziej efektywną formą oraz stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych metod stosowanych w szkołach.

Symulator, który odwzorowuje obszar Lokalnego Centrum Sterowania w Mińsku Mazowieckim stał się obiektem sprawdzenia własnych umiejętności oraz szansą na poznanie metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych występujących na całej sieci linii kolejowych w Polsce. Przyszli kolejarze zarządzali ruchem w obrębie trzech stacji: Mińska Mazowieckiego, Mrozów oraz Sulejówka Miłosne, położonych na podwarszawskim odcinku linii nr 2 Warszawa- Terespol. Praca dyżurnego ruchu dysponującego oraz dyżurnego ruchu pomocniczego wymagała mocnego skupienia, panowania nad nerwami oraz dobrego zorganizowania pracy i umiejętności zarządzania. Wskazówek udzielali instruktorzy ruchu, na co dzień zajmujący się szkoleniami dyżurnych.

kolejowka2

Wycieczka zorganizowana była dzięki zaangażowaniu pełnych pasji uczniów, dla których chęć zdobywania wiedzy z dziedziny transportu kolejowego jest kluczowa. Również wkład nauczycieli przedmiotów zawodowych – pracujących na co dzień na stanowiskach kontrolerów w Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach oraz samego faktu objęcia szkół z kierunkami kolejowymi patronatem PLK, dała szansę, aby umiejętności zdobyte przez pierwsze dwa lata nauki utrwaliły się i nadal były rozwijane.

Podczas ćwiczeń symulowano sytuacje dotyczące: potrącenia osób postronnych, usterek blokady liniowej, semaforów, rozjazdów, układów niezajętości torów. Są to pokonane problemy, z którymi walczyli przyszli technicy transportu kolejowego w obliczu napiętego rozkładu jazdy.

Zakres ćwiczeń nie był nam  obcy, ponieważ podczas prawie miesięcznych praktyk w drugiej klasie, odbytych również w tym samym przedsiębiorstwie, lecz na zróżnicowanych posterunkach ruchu np. srk komputerowe- LCS Łuków, mechaniczne scentralizowane- Niemojki, Platerów, przygotowywali się do egzaminów zawodowych. Warto wspomnieć że uczniowie siedleckiej „kolejówki” podczas sesji letniej w roku 2016 stanowili aż 57% osób przy średniej krajowej  4,05%, które zdały kwalifikację A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów w stosunku do całej Polski! (Dane wg. raportu CKE oraz dokumentów szkoły)

kolejowka3

Szkoła posiada również symulator urządzeń komputerowych srk typu MOR-3 firmy Kombud, aparat blokowy, skrzynię zależności i dźwignie nastawcze mechanicznych scentralizowanych urządzeń srk oraz pulpit nastawczy urządzeń przekaźnikowych typu E przekazanych z Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach.

PKP Polskie Linie Kolejowe funduje również  stypendia najlepszym uczniom, pomaga organizować praktyki i wycieczki zawodoznawcze. Dzięki jednoczesnej współpracy, szkoła rozwija się  i powiększa swoje wyposażenie, a pracodawca zyskuje dobrze wykształconą kadrę.

Tekst i fotografie: Przemysław Barszcz/ ZSP 6 Siedlce

Dodaj komentarz

Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności oraz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy?